Koleżanki i Koledzy, Studenci i Absolwenci
Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej
w latach 1964 - 70
Kontynuujemy akcję, której celem finalnym jest spotkanie po 40 latach. 
Obecnie chodzi o nawiązanie kontaktu z jak największą liczbą osób. Poniżej zamieszczamy dwie listy:
LISTA  AKTUALNA      to są Ci, którzy się zameldowali u Edka Bieleninika pod adresem:  edward.bieleninik@pwr.wroc.pl
LISTA WYJŚCIOWA   to lista źródłowa (także być może niekompletna) osób, których nasza akcja dotyczy.
          Każdy  kogo jeszcze nie ma na liście pierwszej:
          Pisze na powyższy adres podając kontakt do siebie (minimum adres email, jeśli jest inny niż ten z którego odpowie).
          Wysyła list do wszystkich znajomych osób, (których ta sprawa  dotyczy, a których nie ma jeszcze na liście pierwszej), 
informując ich o naszej akcji i podając adres niniejszej strony.
Proszę zaglądać na tę stronę. Będziemy ją regularnie aktualizować, a także zamieszczać bieżące komunikaty.
Uwaga !!!   Termin zjazdu:  29/30 maj,     miejsce:  Wrocław,  zgłoszenia kierować na powyższy adres e-mail
Prosimy wszytkich o nadsyłanie wypełnionego FormularzaWizytówki oraz dwóch zdjęć (starego i nowego). 
Apelujemy o pomoc w aktualizacji kontaktów (nasza lista aktualna jest wciąż zbyt krótka !)
LISTA  AKTUALNA LISTA  WYJŚCIOWA
Lp Imię Nazwisko Lp Imię Nazwisko Lp Imię Nazwisko
1 Kazimierz Babiarz 1 Franciszek Abramowicz 85 Józef Lewandowski
2 Jan Badura 2 Jerzy Abramowski 86 Janusz Liszkowski
3 Janina Banasikowaka 3 Kazimierz Babiarz 87 Zbigniew Lubczański
4 Waldemar Banasikowski 4 Jan Badura 88 Mieczysław Łosowski
5 Maria  Bańkowska-Trzeciakowska 5 Antoni Bajcar 89 Barbara Łukasik-Makowska
6 Józef Baran 6 Janina Banasikowska 90 Krzysztof Maćkowski
7 Włodzimierz Barański 7 Waldemar Banasikowski 91 Michał Makowski
8 Stanisław Bartnik 8 Maria Bańkowska 92 Piotr Maliński
9 Natan Bauman-Grzybmacher 9 Józef Baran 93 Elżbieta Małek
10 Zygmunt Berezowski 10 Włodzimierz Barański 94 Anna Marcewicz
11 Edward Bieleninik 11 Jerzy Barczyk 95 Grażyna Marchwicka-Beensh
12 Jerzy Bojkowski 12 Stanisław Bartnik 96 Zdzisław Marchwicki
13 Mieczysław Ciurla 13 Wiesław Batko 97 Edward Marcinek
14 Kazimierz Czechowicz 14 Zygmunt Berezowski 98 Jakub Markowski
15 Natan Damaszek 15 Edward Bieleninik 99 Józef Martyński
16 Andrzej Danes 16 Jerzy Bojkowski 100 Katarzyna Marucha-Ostromęcka
17 Józef Doroszko 17 Stanisław Broniszewski 101 Jerzy Matyja
18 Marian Drwięga 18 Zbigniew Bullert 102 Irena Mazurek
19 Antoni Ejmont 19 Maciej Buss 103 Zdzisława Michalik
20 Jan Gajewski 20 Halina Byczkowska 104 Wojciech Michalski
21 Józef Goetz 21 Christo Christow 105 Witold Mielcarek
22 Leszek Golonka 22 Piotr Chwiszczuk 106 Andrzej Mikołajczak
23 Stanisław Góral 23 Mieczysław Ciurla 107 Józef Moch
24 Stanisław Grochmal 24 Andrzej Cyunelis 108 Jerzy Mozol
25 Henryk Gruder 25 Kazimierz Czechowicz 109 Bogdan Mróz
26 Andrzej Guerquin 26 Natan Damaszek 110 Stanisław Nawrot
27 Kazimierz Iwański 27 Andrzej Danes 111 Zbigniew Nęcki
28 Elzbieta  Jakacka 28 Jerzy Domaradzki 112 Henryk Nieradko
29 Stanisław Januszkiewicz 29 Józef Doroszko 113 Krystyna Nitka
30 Marek Jaśków 30 Leon Drohobyczer 114 Bogdan Nowacki
31 Janusz Jaworski 31 Marian Drwięga 115 Franciszek Nowak
32 Wacław  Jonasz 32 Józef Durbajło 116 Stanisław Olejnik
33 Stanisław Józefczak 33 Antoni Ejmont 117 Ziemowit Olejnik
34 Marek Kałuski 34 Marian Faner 118 Jan Opyrchał
35 Janusz Karbowski 35 Helena Fojcik 119 Halina Opyrchał
36 Lech Kiełtyka 36 Kazimierz Frydlewicz 120 Weselin Partenew
37 Sławomir Kopciał 37 Andrzej Gabor 121 Henryk Percak
38 Kazimierz Kowalski 38 Jan Gajewski 122 Bogdan Pieliński
39 Marian Kozioł 39 Grzegorz Giełbaga 123 Wojciech Pietrusiewicz
40 Grzegorz Kresak 40 Jan Gilarski 124 Jerzy Piotrowski
41 Wiesława Kubisa 41 Józef Goetz 125 Bolesław Piwowoz
42 Andrzej Kuczek 42 Leszek Golonka 126 Halina Podleżańska-Strąk
43 Tadeusz Lazar 43 Stanisław Góral 127 Marian Popkiewicz
44 Zbigniew Lubczański 44 Krzysztof Gregor  128 Jerzy Próchnicki
45 Krzysztof Maćkowski 45 Stanisław Grochmal 129 Piotr Puczka
46 Barbara Makowska-Łukasik 46 Henryk Gruder 130 Wojciech Rubrycki
47 Michał Makowski 47 Natan Grzybmacher 131 Jerzy Sajdak
48 Piotr Maliński 48 Andrzej Guerquin 132 Stanisław Sara
49 Edward Marcinek 49 Bożena Hen  133 Andrzej Siemaszkiewicz
50 Jakub Markowski 50 Kazimierz Iwański  134 Zbigniew Sikora
51 Józef Martyński 51 Elżbieta Jakacka 135 Józef Smaś
52 Katarzyna Marucha-Andre 52 Stanisław Januszkiewicz  136 Andrzej Stanisz
53 Zdzisława Michalik 53 Marian Jaśków 137 Stanisław Stec
54 Wojciech Michalski 54 Janusz Jaworski 138 Mikołaj Stefanik
55 Witold  Mielcarek 55 Wacław Jonasz 139 Janusz Stiasny
56 Józef Moch 56 Stanisław Józefczak 140 Tadeusz Suski
57 Jerzy Mozol 57 Marek Kałuski 141 Wiesław Szczerban
58 Henryk Nieradko 58 Janusz Karbowski 142 Włodzimierz Szczerkowski
59 Bogdan Nowacki 59 Lech Kiełtyka 143 Henryk Szwarc
60 Franciszek Nowak 60 Anna Kilarska 144 Włodzimierz Szymborski
61 Stanisław Olejnik 61 Zbigniew Kilarski 145 Józef Ślęzak
62 Jan Opyrchał 62 Anna Kolada 146 Roman Świtecki
63 Jerzy Piotrowski 63 Piotr Komarek 147 Anna Tabor
64 Jerzy Sajdak 64 Stanisław Konopko 148 Stanisław Toporek
65 Stanisław Sara 65 Sławomir Kopciał 149 Jacek Trzeciakowski
66 Andrzej Siemaszkiewicz 66 Wiesław Kordek 150 Marek Trzeciakowski
67 Zbigniew Sikora 67 Sławomir Kordowiak 151 Ryszard Tutka
68 Tadeusz Suski 68 Kazimierz Kowalski 152 Tomasz Tymeński
69 Wiesław Szczerban (??) 69 Marian Kozioł 153 Jerzy Urbanek
70 Włodzimierz Szymborski 70 Zbigniew Krawczyk 154 Janusz Wencius
71 Józef Ślęzak 71 Grzegorz Kresak 155 Halina Winiarska-Kruk
72 Roman Świtecki 72 Renata Krotla-Duda 156 Stanisława Wiśniewska
73 Marek Trzeciakowski 73 Edward Krupa 157 Andrzej Wita
74 Jacek Trzeciakowski 74 Ryszard Kryński 158 Ryszard Wojtaszek
75 Tomasz Tymeński 75 Eugeniusz Krzysiak 159 Andrzej Wolczko
76 Jerzy Urbanek 76 Wiesław Krzysik 160 Krzysztof Wolski
77 Janusz Wencius 77 Eugeniusz Kubik 161 Szczepan Wójcik
78 Irena Winiarska-Kruk 78 Wiesława Kubisa 162 Marian Wytrzyszczwski
79 Andrzej Wita 79 Andrzej Kuczek 163 Kazimierz Zapart
80 Ryszard Wojtaszek 80 Stefan Kunecki 164 Wojciech Zasada
81 Andrzej Wolczko 81 Elżbieta Kuśnieruk 165 Zofia Zdobylak-Michałek
82 Szczepan Wójcik 82 Wiesław Laska 166 Elżbieta Żołnierz
83 Marian Wytrzyszczewski 83 Tadeusz Lazar 167 Andrzej Żurakowski
84 Zofia Zdobylak 84 Kazimierz Lewandowski
85 Elżbieta Żołnierz
Aktualizacja 8.05.2010 r. 
B I E Ż Ą C E  K O M U N I K A T Y
Program spotkania
Sobota, 29.05
godz. 10.30 - 11.00  Recepcja w Gmachu Głównym Politechniki
godz. 11.15 - 12.15  Przywitanie uczestników, wykład okolicznościowy
godz. 12.30 - 14.00  Zwiedzanie uczelni, pamiątkowe zdjęcia
godz. 14.00 - 18.00  Obiad w PWr., czas wolny
godz. 18.00              Uroczysta kolacja 
Niedziela, 30.05
Spotkania w grupach i podgrupach, zwiedzanie Wroclawia
Termin spotkania: 29/30 maj, miejsce: Wrocław;  prosimy o zgłaszanie udziału - szczegóły wysłane e-mailem !
Apel o materiały !!!
Niezależnie od tego, czy będziesz na zjeździe czy nie! 
Prosimy o nadsyłanie 
·       zdjęć z okresu studiów i nowych do zamieszczenia na www i w wydawnictwie (patrz pkt. 1)
W nazwie pliku zawrzeć hasłową nazwę zdjęcia i Ew. rok wykonania. Szczegółowy opis jest mile widziany.
·       koniecznie: (patrz pkt.2) 
_dwa zdjęcia typu legitymacyjnego - jedno z okresu studiów (np. z dyplomu), drugie w miarę aktualne,
_krótkie lub b. krótkie CV,
·       ewentualnie
_długi/krótki/b. krótki/jedno zdaniowy tekst (wspomnieniowy lub inny),
Z okazji zbliżającej się rocznicy ukończenia studiów przygotowujemy następujące działania:
1. Uruchomienie strony internetowej, której prymitywna wersja jest dostępna  tutaj, 
Strona będzie zawierała: 
o   informacje dostarczane przez nas wszystkich na konto pocztowe w jej domenie 
o   galerie (podzielone tematycznie, m.in. stare i nowe zdjęcia) 
o   wizytówki tych, którzy zechcą je sobie założyć 
o   być może forum dyskusyjne, jeśli będzie miało wzięcie
2. Wydawnictwo  (jak starczy kasy to papierowe + CD a jak nie to tylko CD). Będzie ono zawierało m.in. 
o   teksty wspomnieniowe (te które nam przyślecie; sami też cos przygotujemy) 
o   nasze wizytówki 
§  koniecznie dwa zdjęcia typu "legitymacyjnego" (z okresu studiów i obecne) 
§  krótki opis (gdzie mieszkasz, co teraz robisz, krótki Twój rys historyczny, coś o swojej rodzinie, kontakt do Ciebie - tylko to co chcesz napisać)
o   informacje o odbytym zjeździe 
o   galerię zdjęć ze zjazdu 
o   zdjęcia z galerii Studia,
3. Play listę jak to się dzisiaj nazywa, a chodzi o pliki utworów muzycznych, które towarzyszyły nam w czasie studiów.
Lista osób biorących udział w zjeździe
Lp Imię Nazwisko
1 Jan Badura 
2 Janina Banasikowaska  
3 Waldemar Banasikowski  
4 Stanisław Bartnik 
5 Natan Bauman 
6 Zygmunt Berezowski 
7 Edward Bieleninik 
8 Mieczysław Ciurla
9 Kazimierz Czechowicz 
10 Andrzej Danes 
11 Józef Doroszko 
12 Marian Drwięga 
13 Leszek Golonka 
14 Stanisław Góral 
15 Kazimierz Iwański 
16 Ela Jakacka 
17 Stanisław Januszkiewicz 
18 Marek Jaśków 
19 Janusz Jaworski 
20 Wacław Jonasz 
21 Stanisław Józefczak 
22 Marek Kałuski 
23 Janusz Karbowski
24 Lech Kiełtyka
25 Sławomir Kopciał 
26 Marian Kozioł 
27 Grzegorz Kresak 
28 Irena Kruk 
29 Wiesława Kubisa 
30  Andrzej Kuczek
31 Tadeusz Lazar 
32 Zbigniew Lubczański 
33 Krzysztof Maćkowski 
34 Barbara Makowska-Łukasik
35 Michał Makowski
36 Piotr Maliński 
37 Jakub Markowski 
38 Józef Martyński 
39 Katarzyna Marucha-Andre 
40 Zdzisława Michalik 
41 Witold Mielcarek 
42 Józef Moch 
43 Jerzy Mozol
44 Bogdan Nowacki 
45 Franciszek Nowak 
46 Stanisław Olejnik 
47 Jerzy Piotrowski 
48 Jerzy Sajdak 
49 Stanisław Sara
50 Andrzej Siemaszkiewicz 
51 Tadeusz Suski
52 Włodzimierz Szymborski 
53 Roman Świtecki  
54 Maria Trzeciakowska 
55 Jacek Trzeciakowski 
56 Marek Trzeciakowski 
57 Jerzy Urbanek 
58 Janusz Wencius
59 Ryszard Wojtaszek 
60 Szczepan Wójcik  
61 Marian Wytrzyszczewski 
62 Zofia Zdobylak 
63 Elżbieta Żołnierz